План роботи методичної комісії викладачів та майстрів професій сфери послуг на 2020-2021 навчальний рік.

Вересень
1. Розгляд та погодження плану роботи методичної комісії викладачів та майстрів сфери обслуговування на 2020 – 2021 н.р.
2. Вивчення наказів, інструкцій, вказівок інших нормативних документів з питань змісту та організації освітньо-виробничого процесу у 2020 – 2021 н.р.
3. Розгляд та погодження навчальних програм, поурочно-тематичних планів професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки .
4. Розгляд графіків проведення тижнів професійної майстерності методичної комісії професій сфери обслуговування.
5. Аналіз проходження літньої виробничої практики здобувачів освіти за професією «кухар, кондитер» (групи 19-21,18-31,17-41).
6. Розгляд та погодження різнорівневих кваліфікаційних комплексних завдань для проведення теоретичної поетапної атестації здобувачів освіти за професією «кухар, кондитер» (групи 19-21,18-31,17-41).
7. Інформація щодо організації освітнього процесу під час пандемії COVID-19.
8. Розгляд паспортів кабінетів та майстерень, КМЗ предметів та професій.
9. Доповідь «Передумови цікавого уроку».
Жовтень
1.Про підготовку до атестації викладачів та майстрів сфери обслуговування. Ознайомлення з «Положенням про атестацію».
2. Аналіз контингенту здобувачів освіти 1 курсу.
3. Розгляд та погодження графіків показових уроків з виробничого та теоретичного навчання.
4. Усний журнал «Сучасні технології професійного навчання (дуальна, модульна системи; модульно-рейтингове, інтерактивне навчання)».
5. Методичний міст «Оцінювання в умовах дистанційного начання».
6. Доповідь «Алгоритм підготовки майстра в/н до уроку: принципи та методи виробничого навчання» .
Листопад
1. Про профорієнтаційну роботу членів МК в освітніх закладах міста та району.
2.Педагогічний діалог «Традиційні та нестандартні уроки: психолого-педагогічні аспекти організації уроку».
3. Обмін досвідом «Використання сучасних педагогічних форм, методів у формуванні навичок ефективної взаємодії з учнями».
4. Панорама методичних знахідок «Мотивація в дистанційному навчанні».
5. Доповідь «Сучасний урок виробничого навчання – моє бачення».
Грудень
1. Розгляд та погодження завдань для директорських контрольних робіт за І семестр 2020-2021н.р. в групах професій сфери послуг.
2. Методичний семінар «Самоосвітня діяльність викладача як засіб удосконалення професійної компетентності».
3. Робота над поповненням електронної бази з уроків теоретичної та практичної підготовки з професій «кухар, кондитер», «перукар (перукар-модельєр)», «кравець».
4. Розгляд та погодження плану заходів до тижня профмайстерності за професією «кухар, кондитер».
5. Методичний діалог «Формування позитивної мотивації на уроці. Вплив успіху на ефективність навчання та стимулювання інтересу до навчання».
6. Доповідь «Впровадження інноваційних технологій для розвитку професійного зростання».
Січень
1. Аналіз перевірочних директорських контрольних робіт та розробка заходів щодо усунення недоліків.
2. Аналіз успішності здобувачів освіти за І семестр 2020-2021 н.р.
3. Аналіз тижня профмайстерності за професією «кухар, кондитер».
4. Підготовка виступів до участі в педагогічних читаннях.
5. Доповідь «Система підготовки майстра в/н до уроків».
Лютий
1. Виступ педагогічних працівників, які атестуються.
2. Розгляд та погодження плану заходів до тижня профмайстерності за професією «кравець».
3. Розгляд та погодження плану заходів до тижня профмайстерності за професією «перукар (перукар-модельєр)».
4. Доповідь «Інформаційно-комунікативні технології та сучасний урок: методика проведення та результативність».
Березень
1. Аналіз тижня профмайстерності за професією «кравець».
2. Аналіз тижня профмайстерності за професією «перукар (перукар-модельєр)».
3. Обмін досвідом «STEM – навчання як освітній ресурс ХХІ століття».
4. Доповідь «Активізація пізнавальної діяльності на уроках виробничого навчання сучасними методами».
Квітень
1. Підготовка до методичної наради щодо роботи над єдиною методичною темою.
2. Підготовка звіту про роботу методичної комісії за 2020-2021 н.р.
3. «Педагогічні розсипи «Використання новітніх технологій для розвитку творчої особистості».
4. Доповідь «Розвиток професійних умінь та навичок здобувачів освіти на уроках виробничого навчання за допомогою сучасних інформаційних технологій».
Травень
1. Круглий стіл «Мої напрацювання».
2. Обговорення профорієнтаційної роботи членів МК в освітніх закладах міста та району.
3. Методичний діалог «Актуалізація творчого потенціалу викладачів»
4. Доповідь «Професійна майстерність майстра в/н та його роль у підготовці кваліфікованих робітників».
Червень
1. Аналіз навчальних досягнень здобувачів освіти за ІІ півріччя 2020-2021 навчального року та шляхи підвищення рівня якості знань.
2. Участь у моніторингах методичної роботи за 2020-2021 н.р.
3. Аналіз навчальних досягнень здобувачів освіти за 2020-2021 н.р.
4. Доповідь «Досвід співпраці з фірмою jNOWA Professional – умова якісної підготовки кваліфікованих робітників у центрі ПТО».
Серпень
1.Огляд новинок методичної літератури.
2.Визначення напрямків роботи на новий навчальний рік.

Комментарии запрещены.