План роботи методичної комісії викладачів та майстрів професій сфери послуг на 2021-2022 навчальний рік.

Вересень

 1. Розгляд та схвалення плану роботи методичної комісії викладачів та майстрів сфери обслуговування на 2021-2022 н.р.
 2. Вивчення наказів, інструкцій, вказівок інших нормативних документів з питань змісту та організації освітньо-виробничого процесу у 2021-2022 н.р.
 3. Розгляд та схвалення графіків проведення тижнів професійної майстерності методичної комісії професій сфери обслуговування.
 4. Аналіз проходження літньої виробничої практики здобувачів освіти за професією «Кухар, кондитер» (групи 20-21,19-31,18-41).
 5. Розгляд та схвалення завдань на дипломні проєкти здобувачів освіти за професією «Кухар» (група 20-02).
 6. Виступ «Шляхи толерантної свідомості серед молоді».

Жовтень

 1. Розгляд та схвалення плану заходів до тижня профмайстерності за професією «Кухар, кондитер».
 2. Методичний діалог «Розвиток інтелектуальних здібностей здобувачів освіти як засіб формування навчально-пізнавальної компетентності».
 3. Обмін досвідом «Застосування дидактичного матеріалу з метою формування інтелектуально-пізнавальної компетентності здобувачів освіти».
 4. Виступ «Реалізація міжпредметних зв’язків на уроках з предмета «Технологія приготування їжі з основами товарознавства» та їх роль у процесі формування професійної компетентності майбутніх кухарів».

 Листопад

 1. Розгляд та схвалення завдань для директорських контрольних робіт за І семестр 2021-2022 н.р. в  групах  професій  сфери  послуг.
 2. Аналіз тижня профмайстерності за професією «Кухар, кондитер».
 3. Обговорення профорієнтаційної роботи членів МК в освітніх закладах міста та району.
 4. Педагогічна майстерня «Використання інноваційних технологій як шлях до формування ключових і предметних компетентностей здобувачів освіти в умовах змішаної системи навчання».
 5. Виступ «Новітні технології проведення сучасного уроку виробничого навчання».

 Грудень

 1. Методичний семінар «Особливості використання тестових технологій як форми контролю знань здобувачів освіти».
 2. Робота над поповненням електронної бази з уроків теоретичної та практичної підготовки з професій сфери послуг.
 3. Опрацювання фахової літератури з питань самоосвіти.
 4. Виступ «Використання інноваційних технологій на уроках виробничого навчання за професією «Кухар, кондитер».

Січень

 1. Аналіз проведення директорських контрольних робіт та розробка заходів щодо усунення недоліків.
 2. Аналіз навчальних досягнень здобувачів освіти за І півріччя 2021-2022 навчального року та шляхи підвищення рівня якості знань.
 3. Формування навчально-пізнавальної компетентності через інтегровану систему навчання.
 4. Розгляд та схвалення плану заходів до тижня профмайстерності за професією «Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія)».
 5. Виступ «Від компетентного педагога до компетентного випускника ПТНЗ».

Лютий

 1. Звіт викладачів комісії з самоосвіти. Презентація педагогічних ідей.
 2. Розгляд та схвалення плану заходів до тижня профмайстерності за професією «Перукар, манікюрник».
 3. Семінар-тренінг «Життєві компетентності здобувачів освіти – ключ до успіху».
 4. Виступ «Форми організації освітньої діяльності здобувачів освіти в процесі професійної підготовки».

Березень

 1. Аналіз тижня профмайстерності за професією «Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія)».
 2. Формування громадянської компетентності через інтерактивну взаємодію та в процесі проблемно-пошукової діяльності.
 3. Інтерактивне навчання і взаємодія викладача та учнів.
 4. Розгляд та схвалення плану заходів до тижня профмайстерності за професією «Кравець».
 5. Виступ «Ділові ігри як засіб формування професійно значущих якостей майбутніх спеціалістів закладів ресторанного господарства».

Квітень

 1. Аналіз тижня профмайстерності за професією «Перукар, манікюрник».
 2. Творча студія «Пʼять таємниць педагогічної майстерності».
 3. Використання індивідуального підходу для формування життєвої компетентності здобувачів освіти.
 4. Виступ «Використання міжпредметних зв’язків при вивченні спецдисциплін за професією «Перукар, манікюрник».

Травень

 1. Аналіз тижня профмайстерності за професією «Кравець».
 2. Круглий стіл «Діяльність педагога щодо створення ситуації успіху в освітньому процесі – диференційний підхід до учнів».
 3. Обговорення профорієнтаційної роботи членів МК в освітніх закладах міста та району.
 4. Виступ «Формування професійної компетентності».

Червень

 1. Аналіз навчальних досягнень здобувачів освіти за ІІ півріччя 2021-2022 навчального року та шляхи підвищення рівня якості знань.
 2. Методичний діалог «Актуалізація творчого потенціалу педагогів».
 3. Обговорення проєкту плану роботи МК на 2022-2023 н.р.
 4. Виступ «Формування професійної компетентності здобувачів освіти через використання сучасних виробничих та інформаційних технологій». 

Серпень

 1. Огляд новинок методичної літератури.
 2. Аналіз та підсумки роботи методичної комісії за 2021-2022 навчальний рік.
 3. Визначення напрямків роботи на новий 2022-2023 навчальний рік.
 4. Розгляд та схвалення навчальних програм, поурочно-тематичних планів професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки.
 5. Розгляд та схвалення паспортів кабінетів та майстерень, КМЗ предметів та професій.

Comments are closed.