ПЛАН РОБОТИ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ ВИКЛАДАЧІВ ПРИРОДНИЧО – МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ НА 2020–2021 н.р.

V. План роботи методичної комісії викладачів природничо – математичної підготовки на 2020-2021 н.р.

ВЕРЕСЕНЬ
1. Вибори секретаря предметної методичної комісії викладачів природничо-математичної підготовки.
2. Розгляд та затвердження плану роботи метод комісії на 2020-2021 н.р. та методичної теми.
3. Затвердження текстів діагностичних робіт за курс базової загальної середньої освіти.
4. Розподіл тем виступів.
5. Плануюча документація:
6. а) розгляд поурочно-тематичних планів на 2020-2021н.р.;
7. Ознайомлення з листом МОН України № 1/9-507 «Щодо створення безпечних умов організації освітнього процесу у 2020/2021 навчальному році»

ЖОВТЕНЬ
1. Аналіз результатів діагностичний контрольних робіт за курс базової загальної середньої освіти.
2. ЗНО-2021
3. Виступ з проблемної теми.

ЛИСТОПАД
1. Обговорення семінару-практикуму викладачів природничого циклу (хімія, біологія,екологія) Тема: «Творча майстерність педагога – запорука високого рівня компетентності учня (моделювання уроків з використанням сучасних форм і методів навчання)».
2. Обговорення семінару-практикуму викладачів фізики. Тема: «Позаурочна робота з фізики як засіб активізації пізнавальної діяльності здобувачів освіти та формування їх компетентностей».
3. Виступ з проблемної теми

ГРУДЕНЬ
1. Обговорення семінару-практикуму викладачів інформатики, комп’ютерних дисциплін. Тема: «Використання сучасних освітніх та інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі».
2. Затвердження текстів директорських контрольних робіт.
3. Виступ з проблемної теми.
4. Розгляд і аналіз попередніх рішень метод комісії.

СІЧЕНЬ
1. Аналіз результатів директорських контрольних робіт.
2. Моніторинг навчальних досягнень здобувачів освіти з предметів природничо-математичної підготовки за І семестр.
3. Обговорення виступів викладачів, які атестуються, до участі в педагогічних читаннях

ЛЮТИЙ
1. Проведення державної підсумкової атестації в 2020-2021 н.р.
2. Майстер-клас на тему: «Новітні технології навчання та особливості їх використання під час вивчення природничо-математичних дисциплін».
3. Виступ з проблемної теми.

БЕРЕЗЕНЬ
1. Підготовка та проведення тижня природничо-математичних дисциплін.
2. Взаємний обмін досвідом на тему «Використання програмних педагогічних засобів та інтерактивних методів у навчальному процесі».
3. Виступ з проблемної теми.

КВІТЕНЬ
1. Аналіз проведення тижня природничо-математичних дисциплін.
2. Круглий стіл на тему «STEM-освіта та шляхи її впровадження в освітній процесс »
3. Виступ з проблемної теми

ТРАВЕНЬ
1. Підготовка творчого звіту роботи МК за 2020-2021 н.р.
2. Новини методичної літератури.
3. Виступ з проблемної теми.

ЧЕРВЕНЬ
1. Підсумки річної атестації учнів.
2. Проведення моніторингових досліджень роботи метод комісії за рік.
3. Проєкт плану роботи методичної комісії на 2021-2022 н.р.

СЕРПЕНЬ
1. Аналіз роботи методичної комісії за 2020-2021 н.р.
2. Розгляд методичних рекомендацій щодо викладання предметів природничо-математичної підготовки в 2021-2022 н.р.

Комментарии запрещены.