План роботи методичної комісії «Тракторист – машиніст сільськогосподарського виробництва»

  Січень                                                           

 1. Аналіз результатів директорських контрольних робіт за І семестр 2019-2020 н.р.

                              Панасенко Л.Б., методист                                До 14.01.2020            

 1. 2. Про погодження тем дипломних робіт з професії «Тракторист-машиніст

  с/г виробництва» у випускних  групах 99, 28-Ф.

                               ДудкоМ.В., Євтушенко В.В., майстри

                              Пшеничний В.О., Погібєлєв О.І. викладачі        До 14.01.2020          

 1. Формування навчальної мотивації у здобувачів освіти.

                               Рицький С.М., майстер                                      До 14.01.2020

 Лютий            

 1. Сучасні підходи до формування компетентностей предметів професійно-

     практичної підготовки у здобувачів освіти навчального закладу.

                                  Євтушенко В.В, майстер в/н.                          До 04.02.2020

 1. Підготовка до педагогічних читань «Я крокую до майстерності». Творчі звіти працівників, які атестуються.

                                   Члени комісії                                                     До 04.02.2020                                             

 1. Обговорення методичних рекомендацій щодо написання кваліфікаційних робіт (їх виконання та оформлення), а також вимог до виконання учнівських творчих робіт.

                                   Панасенко Л.Б. методист                               До 04.02.2020

 Березень             

 1. Обговорення відкритого уроку майстра в/н Рицького С.М..

                               Члени комісії

 1. Розгляд та погодження програми виробничої практики у групі 28-Ф.    

                                 Євтушенко В.В.                                           До 03.03.2020                 

 1. Практикум для майстрів в/н: «Використання цифрових інструментів в роботі педагогічних працівників»

                                         Панасенко Л.Б. методист                       До 03.03.2020

Квітень                  

 1. Розгляд та погодження заходів тижня з предмету «Охорона праці»

                                            Панасенко Л.Б.                                       До 07.04.2020

 1. Розгляд та погодження заходів тижня професійної майстерності      

                                         Погібєлєв О.І., члени комісії                     До 07.04.2020 

 1. Сучасні підходи в організації профорієнтаційної роботи навчального закладу.       

                     Кавун Л.А, Погібєлєв О.І., члени комісії                      До 07.04.2020 

 1. Про участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Транспортні технології та безпека дорожнього руху»

                                          Погібєлєв О.І., Риленко С.І.,

  Травень             

 1. Погодження завдань для проведення директорських контрольних робіт за другий семестр 2019-2020 н.р..

                                       Члени комісії                                                До 05.05.2020                   2. Розгляд і погодження завдань з пробних та кваліфікаційних завдань групи 99.

                                       Дудко М.В., майстер в/н                            До 05.05.2020             

 1. Розгляд та погодження програми виробничої практики у групі 100.

                            Степанов В.І., майстер в/н.                                  До 05.05.2020

Червень            

 1. Аналіз результатів рівня знань учнів за другий семестр 2019-2020 н.р..

                              Панасенко Л.Б , методист                                  До 02.06.2020

 1. Про підсумки ДКА у групах 28-Ф, 99.

                              Кротенко О.В.,голова МК.                                  До 02.06.2020

 1. Аналіз роботи методичної комісії за 2019-2020 навчальний рік.

                             Члени комісії, голова МК                                      До 02.06.2020.                                                                   

   Серпень

 1. Аналіз роботи  МК за 2019-2020 н. р. 

                              Погібєлє О.І., голова МК                                       До 31.08.2020  

 1. Обговорення та погодження планів роботи кабінетів та лабораторій, паспортів кабінетів та лабораторій, паспортів КМЗ.

                              Погібєлєв О.І., голова МК, члени комісії             До 31.08.2020

 1. Обговорення та погодження тематичних планів і програм.

                             Погібєлєв ОІ., голова МК, члени комісії               До 31.08.2020

 1. Обговорення плану роботи МК на 2020-2021 навчальний рік

                                                                Члени комісії                       До  31.08.2020                                                           

 1. Планування, обговорення і затвердження плану проведення тижнів

     професійної майстерності та відкритих уроків.

                            Погібєлєв О.І., голова МК, члени МК                   До 31.08.2020            

 

Comments are closed.