Сторінка психолога

В ДНЗ «Багатопрофільний центр професійно-технічної освіти» функціонує психологічна служба.

 

 Головна мета діяльності психологічної служби – збереження і зміцнення психічного, фізичного здоров’я та соціального благополуччя всіх учасників навчально-виховного процесу.

Завдання діяльності:

 • Сприяння активізації внутрішніх механізмів самодіяльності особистості, таких як самооцінка, самопізнання і самовдосконалення;
 • формування свідомого і відповідального ставлення учнів до побудови освітньої та професійної траєкторії;
 • здійснення психологічної діагностики, спрямованої на виявлення існуючих проблем учнів та інших учасників навчально-виховного процесу;
 • просвітницька робота з метою профілактики шкідливих звичок в учнів, які схильні до вживання алкоголю, тютюнопаління та психотропних речовин (виховні заходи, години спілкування, круглі столи, зустрічі з людьми, які відмовились від шкідливих звичок, перегляд документальних фільмів на дану тематику);
 • допомога учням в подоланні особистісних, міжособистісних та внутрішньосімейних конфліктів;
 • створення сприятливого мікроклімату в педагогічному та учнівських колективах;
 • профілактика делінквентної, адитивної та суїцидальної поведінки;
 • психологічний супровід учнів групи ризику;
 • психологічна просвіта батьків.

 Психологічна служба у своїй діяльності керується Конституцією України, декларацією прав людини, Конвенцією про права дитини, Законом України “Про освіту”, чинним законодавством України та положенням про психологічну службу системи освіти України.

Основні напрями діяльності психологічної служби:

 • консультативно-методична допомога всім учасникам навчально-виховного процесу з питань навчання, виховання і розвитку учнів;
 • просвітницько-пропагандистська робота з підвищення психологічної культури в навчальному закладі та у сім’ї;
 • превентивне виховання (через засоби масової інформації, під час навчальної діяльності в рамках навчальних програм або як окремого предмета), метою якого є формування в учнів орієнтації на здоровий спосіб життя та захист психічного здоров’я; профілактика алкоголізму, наркоманії, ВІЛ-інфекції і злочинності.

Про психологічну службу

Comments are closed.