Наша величність – лабораторна робота

000Лабораторна робота є одним із видів обов’язкових  робіт здобувачів освіти. Вона передбачена навчальним планом. Лабораторну роботу проводять під керівництвом викладача із застосуванням спеціальних приладів та засобів навчання.

 Це завершальний етап з вивчення теми. Тому навчання фізики передбачає залучення учнів до таких видів діяльності, які дозволяють використовувати набуті знання на практиці, зокрема, до виконання лабораторних робіт. 

Під лабораторними роботами розуміють таку організацію освітнього фізичного експерименту, при якій кожен учень працює з приладами чи установками.

Учні першого курсу під час виконання лабораторної роботи « Вивчення прямолінійного рівноприскореного руху».

                                                              Викладач фізики  Зоя Шелухіна

no images were found

Bookmark the permalink.

Comments are closed.