Того руки не болять, що уміють працювать або про планування методичної роботи на ІІ семестр 2018-2019н.р.

DSCN6174   Концепція науково-методичної роботи декларує сучасні погляди педагогічних працівників на науково-дослідну роботу, креативні інноваційні підходи, які покликані забезпечити підвищення рівня  якості освітніх послуг серед  здобувачів професійної освіти в ДНЗ «Багатопрофільний центр ПТО». Саме на цій підставі  11 січня в освітньому закладі  проведено  круглий стіл щодо ефективного  планування  організації методичної  роботи педагогічних працівників, втілення результатів педагогічних розробок у практику роботи освітнього закладу, теоретично-методичні засади оцінювання навчальних досягнень учнів. На сьогодні вже доведено, що традиційні методичні комплекси не відповідають принципам системного підходу. Їх використання в навчальному закладі не дозволяє досягти ефективної організації освітнього процесу за певною професією.

   Тому результатом забезпечення реалізації  потреб суспільства є зміна загальної структури професійного навчання, оновлення навчальних програм, адаптування їх до нинішніх умов та використан­ня сучасних інноваційних методів навчання. Оскільки методи навчання майбутніх робітників повинні максимально спри­яти досягненню поставлених цілей, то реалізація цього завдання більшою мірою залежить від педагогічних кадрів, їхньої майстерності та професіоналізму, 100-відсотковим володінням змісту професійних компетентностей. Саме на поширенні та впровадженні інформації про інноваційні технології і нові принципи, методики навчання в  умовах  сьогодення базується методична робота з педагогічними кадрами в Державному начальному закладі «Багатопрофільний центр професійно-технічної освіти».

                                                                    Методист З. Шелухіна

Bookmark the permalink.

Comments are closed.