Навчальні проекти – ефективний засіб формування предметної й ключових компетентностей учнів

Fiz_03   У розвитку цікавості до фізики  не можна покладатися тільки на зміст матеріалу, який вивчають. Якщо учні не залучені до активної діяльності, то будь-який змістовний матеріал викличе в них споглядальний інтерес до предмета, який не буде пізнавальним. Для того, щоб пробудити учнів до активної діяльності, їм треба запропонувати проблему цікаву й значущу. Метод проектів дозволяє  перейти від засвоєння готових знань до їх усвідомленого здобування. Реалізація проектного методу в освітньому процесі є одним з ефективних шляхів підвищення якості підготовки учнів. Це сприяє глибокому закріпленню здобутих знань, формує цікавість до дослідницької діяльності, розкриває індивідуальність кожного учня. Так, учні групи 2 курсу, що вчаться за професією «маляр, штукатур»  підготували  та провели захист навчальних проектів із теми «Коливання та хвилі».

Кращі проекти: «Коливання фізичного маятника» (Кузьміна Анастасія), « Застосування електромагнітних хвиль» (Сиващенко Діана).

Bookmark the permalink.

Comments are closed.